När den dagliga verksamheten överskuggar det långsiktiga målet är det dags att stanna upp. Vart är vi på väg och hur ska vi nå dit? I våra ledarprogram hjälper vi gruppen att gemensamt arbeta fram en vision, levandegöra den och omvandla den till konkret handling. Läs mer här!
Därför ska du anlita oss:
  • Vi kan IT - alla våra konsulter är väl förtrogna med it-organisationernas speciella förutsättningar och sätt att kommunicera.
  • Vi har en gedigen erfarenhet av ledarskapsträning och teamutveckling.
  • Alla våra konsulter har erfarenhet av personbedömning och individcoaching.

Våra tjänster

Kontakta oss


HILLEVI M BILLINGER
Ansvarig projektledare IDG Rekrytering & Ledarskap
(WIP, IDG Mentor)
073-986 25 39