Syfte
Syftet med miljöpolicyn är att visa hur IDG AB ställer sig till och arbetar med miljöfrågor för att bidra till en hållbar utveckling i samhället.

För att bidra till en mer positiv miljöutveckling ska vi...
...i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom vår verksamhet.
...uppfylla lagar och förordningar och samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i enlighet med samhällets miljömål.
...öka vår miljökompetens och genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka och engagera våra medarbetare, kunder och leverantörer.
...driva lönsam verksamhet med minimerad miljöpåverkan inom våra samtliga affärsområden.

Så att vi...
...bidrar till en hållbar utveckling i samhället och att vi uppfattas som en trovärdig aktör för miljöarbete inom mediebranschen.

Ansvar
VD på IDG ansvarar för efterlevnaden av miljöpolicyn.

Ikraftträdande och ändringar
Miljöpolicyn ska beslutas i IDG:s ledningsgrupp.

Praktiskt att tänka på
Sopsortera dina matrester och annat i köket lägg papper i pappersåtervinningskärl (de vita) och övrigt i andra kärl som står utplacerade.

Miljöpolicyn gäller för IDG AB med dotterbolag.
 

Vi har bland annat köpt cyklar för att minska taxiåkandet.

Fakta

 • Alla våra tidningar är miljömärkta
 • Grön El
 • Resepolicy där vi uppmanar våra medarbetare att alltid välja tåg framför flyg när det är möjligt
 • Eventpolicy där vi försöker minimera vår påverkan på våra event
 • Miljö- och kravmärkt kaffe och thé
 • Köper Svanen- och miljömärkta kontorsmaterial och lampor
 • Köper Svanen- och miljömärkta rengöringsmedel
 • Sophantering och pappersinsamling
 • Virtuella servrar
 • Cyklar & SL kort för utlåning för att minimera eget bilåkande och taxiresor
 • Uppmanar att stänga av skärmar varje natt
 • Regelbunden information i vårt interna informationsmejl
 • Alla nyanställda får denna miljöinformation
 • Årlig miljöaktivitetsdag (eller –vecka…)
 • Information till de som gör inköp om hur och var de hittar miljövänliga produkter (hämta gärna en sådan lista hos någon i miljögruppen)